vad kan du om hus

Testa dig själv i ett quiz! Det första är på en lagom nivå men de blir allt svårare. Lägg märke till att när svarsalternativet är en gröna cirkel finns ett rätt svar. När svarsalternativet är en grön fyrkant då är två svar rätt och du måste markera båda för att få rätt på frågan.

Lycka till!

Quiz