åsiktspanelen

Titta på filmerna och hör deras åsikt!

antikvarien

Hon vet vad som passar i ett hus från den här tiden.byggvaruhandlaren

Han har koll på vilka byggmaterial som finns att köpa.husägaren

Hon vill trivas och ta hand om huset till en rimlig kostnad.bygglovhandläggaren

Han vet vad som gäller enligt Plan- & bygglagen.gör så här

Titta på filmerna och lyssna på vad alla har att säga. Vill du höra någons åsikt igen går det lätt att lyssna på bara en person. Det är nya filmer för varje fråga. När du bestämt dig så klicka på ett svarsalternativ och därefter den gröna pilen.

Lycka till!

Film
Välj takmaterial

Villan har ett enkupigt lertegeltak som har legat sedan huset byggdes. Förra gången det regnade rejält blev det blött på vinden. Läckande tak är inte bra för hus. Därför måste något göras åt det gamla tegeltaket!Vad väljer du?