några ord om fönster

De första fönsterglasen var små till formatet och sattes samman i en träbåge med blyspröjs. När man under 1700-talet började använda större glasrutor fick fönstren träspröjs. Glaset satt antingen fast i ett spår i spröjsen eller med linoljekitt. Fönstrens proportioner är viktiga för hur hela huset ser ut. Gamla träfönster är ofta av väldigt bra kvalitet. Även om de kan se dåliga ut, räcker det ofta att ge dem nytt kitt, färg och nya tätningslister. Om en del av träfönstret drabbats av röta behöver bara den skadade delen bytas.

Dela

träfönster