Läs mer om hustrender på 1940-talet...

nyord:

från 1940-talet

bilburen
absorbent
barnbidrag
cellplast
dagdrömma
eftersnack
el-hyvel
epoxi

tidsanda 1940-tal

Lyssna på tidsålderns musik.

Under första halvan av 1940-talet rasade andra världskriget. Efter krigsslutet 1945 satte utvecklingen fart och en högkonjunktur startade.


Den strama funktionalism som lanserades på 1930-talet ändrades på 1940-talet och formerna blev mjukare. Trendiga möbler gjordes till exempel av böjträ. Folkhem blev ett flitigt använt ord som syftade på Sverige som en enda stor familj. Folkhemstrenden var modern men samtidigt folklig. Hela synen på vardagslivet förändrades och man eftersträvade barnvänligare och hemtrevligare bostäder utan barnförbjudna finrum. Sommarängen inspirerade dekoren på tyg och keramik. Inom klädindustrin fick silkesstrumpan en konkurrent i konstfibern nylon. Bilarna blev billigare och därför mer tillgängliga för fler. Den musik som mest förknippas med 40-talet är jazzen och schlagermusiken.