några ord om dörrar

Kännetecken för en riktigt gammal dörr är att den ofta är bred och låg. Den äldsta och enklaste typen av dörr består av stående brädor som hålls ihop av två infällda tvärslår. På bilden syns en spegeldörr med ramverk och speglar. Spegelindelningen har sett olika ut under århundraden och man kan datera dörren efter speglarnas form eller hur speglarna sitter fast i ramverket. På riktigt gamla dörrar sitter spegeln på ena sidan av ramverket. En gedigen trädörr behöver sällan bytas ut. Dörrar och andra snickerier kan nästan alltid repareras.

Dela

spegeldörr