några ord om eternit

Eternit är en uppfinning från slutet av 1800-talet. Den består av cement som är armerad med asbestfibrer. Eternitplattor på fasader och tak blev trendigt i samband med funkisen på 1930-talet. I början av 1970-talet förstod man att asbest kunde orsaka lungcancer och tumör- sjukdomar. Efterfrågan minskade starkt och idag är eternit förbjudet. Asbest- cementskivor sitter bäst där de sitter. Uppstår skador på en skiva måste den tas om hand som miljöfarligt avfall. Dagens fibercementplattor utan asbest kan ersätta eternit.

Dela

eternit