åsiktspanelen

Titta på filmerna och hör deras åsikt!

antikvarien

Hon vet vad som passar i ett hus från den här tiden.byggvaruhandlaren

Han har koll på vilka byggmaterial som finns att köpa.husägaren

Hon vill trivas och ta hand om huset till en rimlig kostnad.bygglovhandläggaren

Han vet vad som gäller enligt Plan- & bygglagen.gör så här

Titta på filmerna och lyssna på vad alla har att säga. Vill du höra någons åsikt igen går det lätt att lyssna på bara en person. Det är nya filmer för varje fråga. När du bestämt dig så klicka på ett svarsalternativ och därefter den gröna pilen.

Lycka till!


fixa villan - du väljer!

Den här villan har funnits i mer än 90 år. Huset byggdes 1922 för järnvägsbokhållare G Haller. Förra gången huset renoverades var på 1970-talet men nu är det dags att åtgärda tak, fasad och fönster igen. Dessutom är huset för litet och ägaren vill ha mer utrymme. Hjälp gärna till och avgör hur det ska göras! Till din hjälp har du fyra kloka personer med olika idéer om vad som är bäst. Lyssna på vad de har att säga och gör sen ditt val. Du väljer!

fönster

Start »

tak

Start »

fasad

Start »

tillbyggnad

Start »