åsiktspanelen

Titta på filmerna och hör deras åsikt!

antikvarien

Hon vet vad som passar i ett hus från den här tiden.byggvaruhandlaren

Han har koll på vilka byggmaterial som finns att köpa.husägaren

Hon vill trivas och ta hand om huset till en rimlig kostnad.bygglovhandläggaren

Han vet vad som gäller enligt Plan- & bygglagen.gör så här

Titta på filmerna och lyssna på vad alla har att säga. Vill du höra någons åsikt igen går det lätt att lyssna på bara en person. Det är nya filmer för varje fråga. När du bestämt dig så klicka på ett svarsalternativ och därefter den gröna pilen.

Lycka till!

Film
Välj fasadmaterial

Fasaden är en locklistpanel som nu för tiden är målad i en brun täckande färg. Fönsterluckorna är grå och blå medan fönstren är vitmålade. Panelen är delvis rötskadad och färgen flagar. Mot söder är virket slitet av väder och vind. Ska huset ha träpanel eller ska man byta till något mindre underhållskrävande material?Vad väljer du?