några ord om glas

I Norden dröjde det till 1700-talets mitt innan fönsterglas blev vanligt. Fram till 1930-talet blåstes glaset. Månglasmetoden är den äldsta tekniken som användes till början av 1800-talet. Då kom cylindermetoden som gjorde det möjligt att göra större glasrutor. Båda metoderna går ut på att man blåser upp en glaskula eller cylinder som skärs itu och läggs plant. Blåst glas är ojämnt och ger husen en levande karaktär. Valsat glas som är jämnare kom i slutet av 1920-talet. På 1970-talet introducerades floatglas som ger helt släta glas.

Dela

blåst glas