några ord om golv

Före 1800-talets mitt hade de flesta hus kilsågade plankgolv av gran eller furu. Rot- och toppänden lades växelvis åt olika håll. Dimensionerna var grova med bredder upp till en halvmeter. Så småningom för- sågs plankorna med hyvlade spår på långsidorna med lös eller fast fjäder. Vid mitten av 1800-talet började man att parallellsåga plankorna till cirka 20 cm bredd. Även tjockleken minskade. Virke tjockare än två tum kallas planka medan tunnare heter bräda. Kring sekelskiftet 1900 lades många smala bräd- golv som underlag för kork- matta.

Dela

brädgolv