trender

Trender kommer och går. Så länge som människan har funnits har trender uppstått och varit heta för att senare bli hopplöst omoderna. Tidigare i historien varade varje trend betydligt längre än idag. Det gick även långsammare för trender att spridas. Ofta startade en trend i något annat land och spreds långsamt till Norden. Väl här försvenskades trenden och våra konstnärer skapade musik, kläder, konst, poesi och arkitektur som var anpassad till våra traditioner, vårt klimat och de råvaror som fanns tillhands.