några ord om spik

Spik har använts i Norden i minst 1000 år. De användes dock sparsamt i äldre tid. Järnet var dyrt och sammanfogning kunde ofta göras på annat sätt, till exempel med träplugg. All spik var handsmidd fram till mitten av 1800-talet då maskinsmidd eller pressad spik började tillverkas. Klippspik klipptes ur valsade band som hade samma bredd som spikens längd. Huvudet formades sedan i en press. Trådspik tillverkas av valsad och dragen tråd. I dag tillverkas spik vanligen av stål medan man tidigare använde smidesjärn.

Dela

klippspik