vad kan du om hus

Testa dig själv i ett quiz! Det första är på en lagom nivå men de blir allt svårare. Lägg märke till att när svarsalternativet är en gröna cirkel finns ett rätt svar. När svarsalternativet är en grön fyrkant då är två svar rätt och du måste markera båda för att få rätt på frågan.

Lycka till!

Quiz

husbyggnad


Lätt och lagom. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Testa dig själv

hustrender


Mellansvårt. Flera svarsalternativ kan vara rätt.

Testa dig själv

byggmaterial


Mellansvår. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Testa dig själv

tidsanda


Kanske klurigt. Flera svarsalternativ kan vara rätt.

Testa dig själv

hantverk


Kanske klurigt eftersom de rätta svaren inte finns på webbplatsen. För alla frågor är minst två svarsalternativ rätt.

Testa dig själv

blandade frågor


Frågorna från alla quiz slumpas fram. Flera svarsalternativ kan vara rätt.

Testa dig själv