QUIZ - hustrender

Fråga 1 av 10

Under vilket årtionde fick en del hus målad dekor i form av geometriska mönster i olika kulörer?