ett varsamt sätt

En ombyggnad blir varsam om man väljer metoder som passar ihop med huset. Låt husets karaktär och material avgöra vilken metod som ska användas.

Ha klart för dig hur gammalt huset är och hur det ser ut. Ta även reda på vilka material det är byggt av. Det kan vara allt från husets stomme till målade ytskikt. Välj sedan en varsam och hållbar metod!

Dela

metod

- Spelar det någon roll hur jag gör, huvudsaken är väl att alla delar hamnar där de ska?