några ord om lertegel

Lerteglet är en pålitlig gammal vän med närmast obegränsad livslängd. Den kom till Norden på 1100-talet som så kallat munk- och nunnetegel. Någon vidare spridning fick det fina taket inte förens på 1700-talet. Ännu senare spred sig takteglet till landsbygdens enklare boningshus. Då som nu är en- och tvåkupigt tegel vanligast. Det sägs att lertegelpannorna lätt spricker. Visst är de sköra men ligger de stadigt och man inte går på dem, då håller de.

Dela

lertegel