ett varsamt sätt

Var medveten om vad du har innan du river och slänger bort. Vissa material är lätta att under- hålla. För andra material är det bättre att byta ut trasiga delar. Ytterligare andra går inte att underhålla utan måste helt er- sättas med nytt. Tänk även på framtida underhåll när du väljer nya material.
 
Fasader av träpanel från 1950-talet eller äldre är ofta av bra kvalitet med tätvuxet virke. Byts fasaden mot ny panel kommer den hålla mycket sämre. Var varsam med materialen!

Dela

material

- Spelar det någon roll om jag är rädd om husets gamla byggnadsdelar? Man kan ju alltid köpa nytt.