landsbygdens byggnadsskick

Före industrialiseringen under 1800-talets andra hälft var lokala särdrag viktigare än trender. Det berodde på att byggnadsmaterial inte transporterades långa sträckor utan togs i närheten. Generellt användes mer sten, puts och lera i södra Sverige och mer trä i norra delen av landet.

Grund » Stomme » Fasad » Tak » Ytterdörr » Fönster »Läs mer om landsbygdens hus