några ord om limfärg

Limfärg används vid traditionell målning inomhus på väggar, tak och spiselmurar. Den före-
kommer även som tryckfärg när äldre tapeter nytrycks. Limfärg ger en vackert matt och samtidigt levande yta. En traditionell vit limfärg består av krita, vatten och animaliskt eller vegetabiliskt lim. Numera användes oftast pärllim eller snabblösligt cellulosalim i pulverform. Vill man ge limfärgen en kulör fungerar de flesta vanligaste torrpigmenten. Ännu på 1950-talet var limfärgen väldigt vanlig på tak och taklister.

Dela

limfärg