ett varsamt sätt

Ett bra hus är både vackert och fungerar väl. Estetik & funktion går då hand i hand. Vad som är snyggt varierar över tid och vi människor har förstås olika smak. Bästa sättet att få en bra funktion är att väga in den erfarenhet som du själv eller andra har.

Visst kan man pröva nya material och metoder men bortse inte från redan förvärvad erfaren- het. Var medveten om vad du gör så du framöver kan dra nytta av erfarenheten.

Dela

erfarenhet

- Spelar det någon roll om jag drar nytta av min och andras erfarenhet, alla nya jobb är väl unika?