ett varsamt sätt

Det är lättare att vara varsam ju mer kunskap du samlat på dig om hus, material och metoder. Fråga yrkeskunniga eller läs på för att lära dig av människor som redan kan!

Hus ska inte i onödan läcka ut värme. Men det är inte heller bra att isolera vindsbjälklaget utan att ordna bra ventilation på vinden. Då kan det bli stora problem med fukt och mögel. Vårda husen varsamt och använd den kunskap som finns!

Dela

kunskap

- Spelar det någon roll vad jag kan eller inte kan? Om det behövs så kan jag ju alltid uppfinna hjulet en gång till.