några ord om kalkbruk

Kalkbruket kom till Norden för 1000 år sedan när man började bygga kyrkor av sten. Av den brända kalkstenen gör man både kalkfärg och kalkbruk för murning eller putsning. Kalkfärgen är vitaktig men kan färgas med vissa pigment. Kalkbruk har traditionellt framställts på byggplatsen av kalk, sand och vatten. Fram till 1950-talets början var det fortfarande vanligt att nya byggnader murades av tegel och kalkbruk. Därefter kom kalken att ersättas av cement eller blandningar av kalk och cement, så kallat KC-bruk.

Dela

kalkbruk