QUIZ - byggmaterial

Fråga 1 av 10

Vad är detta för takmaterial?