QUIZ - hantverk

Fråga 1 av 10

Före 1800-talet framställdes de flesta järnprodukter för hand av smeder. De tillverkade lås, beslag, spik, skruv, bult samt olika detaljer för att foga samman konstruktioner. Vilka tre verktyg använder smeden i sin smedja?