QUIZ - blandade frågor

Fråga 1 av 5

Vad bidrog till att spåntak blev vanliga i slutet av 1800-talet?