QUIZ - husbyggnad

Fråga 1 av 10

Vilket år är det mest sannolikt att detta hus är byggt?