1940-talet

FOLKHEM - Även på 1940-talet byggdes villor i funkisstil. Men formerna blev mer traditionella och mjukare. Färgerna var dovare och gjordes mindre kontrastrika. Det var nu man började studera hur bostäder användes och detaljerade byggnormer började tas fram.

Grund » Stomme » Fasad » Tak » Ytterdörr » Fönster »Läs mer om hustrender...