1910-talet

NATIONALROMANTIKEN - Under 1910-talet hämtades inspirationen från äldre byggnadstradition. Förebilderna kom från de traditionella byggnadsteknikerna som timring och skiftesverk. De trendigaste fasaderna gjordes av mörkbrunt tegel, timmer eller spån. Fönstren skulle vara småspröjsade även om man kunde göra stora glasrutor.

Grund » Stomme » Fasad » Tak » Ytterdörr » Fönster »Läs mer om hustrender