1950-talet

DESIGNGLÄDJE - 1950-talet var formgivningens decennium. Villorna skulle ha ett tilltalande utseende och samtidigt vara praktiska att bo i. Fortfarande var byggandet hantverksmässigt. Färgerna var kraftiga. Exklusiva material som teak och kopparplåt användes gärna.

Grund » Stomme » Fasad » Tak » Ytterdörr » Fönster »Läs mer om hustrender...