1960-tal

REKORDÅREN - På 1960-talet kom många nya byggmaterial att användas i villorna. Fasader av mexitegel, plåt eller betong var trendigt. Byggandet skulle vara rationellt med prefabricerade delar, vilket passade bra med estetiken. Detaljer på fasaderna fick ofta grova dimensioner och enkla former.

Grund » Stomme » Fasad » Tak » Ytterdörr » Fönster »Läs mer om hustrender...