1970-talet

ENERGISPAR - Utseendet på 1970-talets villor påverkades av den energikris som rådde. Nya hus fick mindre fönster och tjockare ytterväggar än tidigare. Fönsterluckor blev modernt även om de bara var för syns skull. Stora takfall och djupt neddragna tak är typiskt 70-tal.

Grund » Stomme » Fasad » Tak » Ytterdörr » Fönster »Läs mer om hustrender...