1890-talet

SNICKARGLÄDJE - Sågverksindustrin blomstrade under 1800-talets sista år. Byggandet var fortfarande hantverksmässigt men träförädlingen blev alltmer industrialiserad. Formerna påverkades av vad maskinerna kunde göra. Det blev trendigt med olika sorters panel och figursågade detaljer.

Grund » Stomme » Fasad » Tak » Ytterdörr » Fönster »Läs mer om hustrender...